เอกสารทางวิชาการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ไฟล์หัวเว็บไซต์

  • S__4964419.jpg   520กิโลไบต์ - 3 ก.ค. 2564 21:57 โดย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 (เวอร์ชัน 1)
  • DLTV.png.pptm   1110กิโลไบต์ - 3 ก.ค. 2564 21:56 โดย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 (เวอร์ชัน 1)
  • 2.png   197กิโลไบต์ - 3 ก.ค. 2564 21:55 โดย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 (เวอร์ชัน 1)
  • esdc2.ai   1569กิโลไบต์ - 27 มิ.ย. 2559 21:24 โดย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 (เวอร์ชัน 1)
    ‎ไฟล์ต้นฉบับ ai‎
  • Animation Web   0กิโลไบต์ - 27 มิ.ย. 2559 21:24 โดย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 (เวอร์ชัน 1)
    ‎แสดงผล Animation Web‎
แสดง 5 ไฟล์จากหน้า DL-ไฟล์หัวเว็บ

เอกสารอบรม ICT-Admin

  • คู่มือการสร้าง Apple ID และ เตรียมสร้าง Course บน iTunes U.pdf   1517กิโลไบต์ - 27 มิ.ย. 2559 21:24 โดย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 (เวอร์ชัน 1)
แสดง 1 ไฟล์จากหน้า เอกสารอบรม ICT-Admin